Книга на д-р Алдимиров

„Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки“

д-р Николай Алдимиров