АЛИСТА ТРЕЙНИНГС ПРОВЕДЕ УЕБИНАР НА ТЕМА „НОВОТО В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И КИБЕРСИГУРНОСТТА – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА“

На 23 април 2021 г., АЛСАС ЕООД чрез програмата си за бизнес обучения АЛИСТА Трейнингс, проведе уебинар на тема „Новото в областта на информационната сигурност и киберсигурността – проблеми и възможни решения за бизнеса“.

Събитието премина при голям интерес, като лектори на уебинара бяха: Михаил Драгоданов – ръководител на сектор “Противоправно съдържание в Интернет” в отдел „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, МВР и Любомир Тулев – един от водещите експерти по киберсигурност, с повече от 10 години опит в материята.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.