АЛИСТА ТРЕЙНИНГС ПРОВЕДЕ УЕБИНАР НА ТЕМА “УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БАНКОВИ И ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ”.

На 18.03.2021 г., АЛСАС ЕООД чрез програмата си за бизнес обучения АЛИСТА Трейнингс, проведе уебинар на тема “Управление на риска от банкови и финансови измами”.

Уебинарът премина при голям интерес, като лектори на обучението бяха: Панайот Александров – старши мениджър на отдел “Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк и Тодор Лозанов – мениджър в отдел “Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.