АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИСТАНЦИОННО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЛОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ“

На 29.06.2023 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение, предназначено за служители на банките и финансовите институции.

Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции.

Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.