АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И РЕШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С КОМПЛЕКСНАТА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИ – ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ОНЦ) ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТОТО ОТ БНБ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИ EBA/GL/2023/03“

На 29.09.2023 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции.

Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции.

Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.