АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БАНКОВИ И ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ“.

На 28.09.2021 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции.

Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.