АЛСАС ЕООД ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ ОТ РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА НОТАРИУСИТЕ – ГР. БУРГАС.

На 19.04.2019 г. в гр. Поморие, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар за нотариуси от Регионална колегия на нотариусите при Апелативен съд Бургас. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 60 участника. Основната тема на семинара беше практическото прилагане в нотариалната дейност, на новото законодателство в областта на противодействието на изпирането на пари. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.