АЛСАС ЕООД ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ПЛОВДИВ

На 16.03.2019 г. в Гранд хотел Пловдив, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар за нотариуси. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 130 участника. Модератор на форума беше д-р Николай Алдимиров – управител на АЛСАС ЕООД. Основната тема на семинара беше практическото прилагане в нотариалната дейност, на новото законодателство в областта на противодействието на изпирането на пари. При откриването на събитието, д-р Алдимиров подчерта необходимостта от провеждането на подобни обучения и тяхната важност, като част от процеса на превенция на изпирането на пари. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.