АЛСАС участва в кръгла маса, организирана от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), по случай деня на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП)

На 11.11.2018 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, в гр. София, се проведе кръгла маса, организирана от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), по случай 11 ноември, Ден на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП). На тази дата е и професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. През настоящата 2018 г. празника беше отбелязан за първи път.
На кръглата маса бяха поканени представители на публичния и частен сектор с компетенции в материята. Едни от основните теми, които бяха разисквани, бяха предстоящото приемане на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари и необходимите мерки и действия, които трябва да се предприемат за подпомагане на задължените лица в процеса на изпълнение на релевантната нормативна база. Форумът беше открит от председателя на УС на БАРСПИП – д-р Николай Алдимиров. Д-р Алдимиров подчерта, ролята на неправителствените организации в процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари. Изказвания направиха и г-н Иван Кавръков – управител на БАРСПИП, зам.-председателя на асоциацията – г-н Иван Станоев, управителя на АЛСАС – доц. д-р Емил Асенов както и г-н Антон Михайлов, член на БАРСПИП и един от водещите експерти в областта.

Снимка 1. От ляво на дясно: доц. д-р Емил Асенов, д-р Николай Алдимиров, г-н Иван Станоев, г-н Антон Михайлов и г-н Иван Кавръков
Снимка 2. Г-н Иван Кавръков – управител на БАРСПИП