ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА КРЕДИСИМО

На 27 април 2021 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе две вътрешно-фирмени обучения на тема „Практически въпроси, свързани с прилагането на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)“, предназначени за служители на КРЕДИСИМО.

Събитията преминаха при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника.

Всички участници в обученията получиха електронни сертификати.