ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „БНП ПАРИБА КАРДИФ“

На 30.06.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „БНП ПАРИБА КАРДИФ“ – “Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ и “Кардиф-Общо застраховане – клон България” КЧТ.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника.

По думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.

Лектори на обучението бяха: Пламен Георгиев – експерт към специализирано дружество АЛСАС и Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).