ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗИРААТ БАНК – КЛОН СОФИЯ

На 25.11.2021 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено онлайн обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на Зираат Банк – клон София.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.