ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС Н.В. КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ

На 27.03.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение, във връзка с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС Н.В. КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ (KBC Global Services Branch Bulgaria).

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 70 участника.

По думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.