ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ КЧТ

На 20.05.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение, във връзка с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София КЧТ.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 40 участника.

По думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.