ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „БЕСТ ФУДС“ ООД

На 18.06.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „БЕСТ ФУДС“ ООД.

Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.

Лектор на обучението беше Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.