ВЪТРЕШНО-ФИРМЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ГЕОТЕХМИН ООД

На 11.12.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар на тема “МЕРКИ, ИЗИСКВАНИЯ И ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА НА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“, предназначен за служители на ГЕОТЕХМИН ООД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.

Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС.