ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 31.01.2020 г. Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), беше приет за член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България.

Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт, както и за осигуряване на обективност при техния мониторинг.

Преди официалното гласуване и приемане, д-р Николай Алдимиров, председател на УС на ЦППИП, представи кандидатурата на Центъра и отговори на въпросите на присъстващите представители на членовете на ГС към ВСС.

ЦППИП беше приет единодушно от членовете на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България, след което се включи в редовното му заседание.