д-р Николай Алдимиров, взе участие в 10-тата Конференция за управление на кредитния риск в България, организирана от ICAP Bulgaria

На 16.05.2019 г. в София Хотел Балкан, се проведе 10-тата Конференция за управление на кредитния риск в България, организирана от ICAP Bulgaria. Програмата на конференцията засегна темите за предизвикателствата, пред които бе поставен бизнеса през изминалото десетилетие на икономическа криза и несигурност, за това как българските компании управляват кредитния риск през последните десет години и каква е настоящата икономическа ситуация в контекста на автоматизацията и дигитализацията на продуктите и услугите.

Голям интерес сред участниците, предизвика Панелната дискусия на тема: “Законодателните изисквания и съответствието им с практиките на дружествата – мерки срещу изпиране на пари и новият ЗМИП”, в която участие взеха д-р Николай Алдимиров, Председател на Управителния съвет на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и управляващ съдружник в АЛСАС ЕООД и г-н Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).

В изказването си към участниците в конференцията, д-р Николай Алдимиров заяви, че не трябва да приемаме борбата с изпирането на пари, като задължение, а като кауза, кауза, която ще спомогне за намаляването на сивата икономика, ще даде възможност компаниите да работят в предвидими условия и ще подпомогне създаването на благоприятна бизнес среда, което от своя страна ще бъде предпоставка за трайно икономическо развитие

Галерия