Д-р Николай Алдимиров взе участие като модератор в проведените фокус групи във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма

На 16 и 20 януари 2023 г., управителят на АЛСАС д-р Николай Алдимиров, взе участие като модератор на две фокус групи във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

В групите се включиха, както представители на публични и надзорни органи, така и представители на различни задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Събитията бяха изключително ползотворни и получиха висока оценка от участниците.