Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ, УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК В АЛСАС ЕООД, КОМЕНТИРА ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОРОВЕЦ.

На 01.06.2019 г., в конгресния център на хотел “Рила“ в Боровец, се проведе Националния семинар на Нотариалната камара на Република България.
Голям интерес сред участниците, предизвика първият панел на семинара свързан с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари, представен от д-р Николай Алдимиров – управляващ съдружник в АЛСАС ЕООД и г-н Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).
Д-р Алдимиров подчерта, че задължените по закона лица, каквито са и нотариусите, са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му. Липсата на такъв тип обучения, в които да участва задълженото лице водят до висок финансов и репутационен риск. Поради изразеното от множество присъстващи желание за продължаване на разясненията по темите на семинара, д-р Алдимиров коментира, че АЛСАС ще организира последващи форуми и обучения, на регионално ниво, предназначени за нотариуси, на които да бъдат дискутирани важните за професията аспекти от новото законодателство.
Семинарът беше открит от председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара г-н Красимир Анадолиев, който подчерта актуалността на включените в програмата теми. Представените от компетентните лектори презентации бяха последвани от конкретни въпроси и оживени дискусии. Събитието, което традиционно се организира през пролетта от Нотариалната камара, протече при голям интерес и събра над 300 участници от цялата страна.