Екип

Екипът на АЛСАС ЕООД е съставен от експерти които познават в дълбочина материята, с натрупан богат практически опит. Основно в екипа участват юристи и икономисти, работили в различни организации.

IMG-d9a58b8cd09beda2b10e8dfb81e3b483-V

Симеон Петков, CALE, CAMS, CFE, IFSCO

Управител

Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).