Мисия, визия и ценности

Нашата мисия

АЛСАС е динамично развиваща се компания, лидер в своята област и като такава, целта ни е да продължим да утвърждаваме лидерските си позиции както на българския, така и на международния пазар, като постоянно предлагаме на нашите клиенти и партньори ефективни решения, продукти и обслужване, съобразени с най-високите стандарти за качество, които дават сигурност на бизнеса и предвидимост на процесите.

Нашата мисия е да отговаряме на нуждите и очаквания на нашите клиенти, като създаваме  за тях сигурна работна среда. Стремежът ни е, чрез предлаганите от нас продукти и услуги, да минимизираме риска от появата на негативни събития, да изградим ефективни механизми за превенция и противодействие с адекватни коригиращи действия, което от своя страна да доведе до оптимизираме на процесите и подпомагане успешното развитие на дейността на нашите клиенти, като по този начин създадем трайни бизнес взаимоотношения с тях.

Нашата визия

АЛСАС е утвърдена, динамично развиваща се компания, изцяло ориентирана към клиента. Ние сме новатори. Ние изграждаме решения.

Стремим се продуктите и услугите, които предлагаме да бъдат най-ефективни за бизнеса, достъпни, иновативни и надеждни.

Стремим се да бъдем предпочитан партньор за нашите клиенти и да създаваме условия за сигурна бизнес среда.

Стремим се да запазим лидерската си позиция в областта, в която работим, като непрекъснато развиваме постигнатото.

Нашите ценности

Доверие

Развиваме устойчиви и продължителни взаимоотношения с нашите служители, клиенти и партньори.

Уважение

Уважаваме всеки член на нашия екип, нашите клиенти, партньори и съграждани.

Професионализъм

Притежаваме най-добрата експертиза в областта.

Ефективност

Винаги си поставяме високи цели и се стремим да ги постигаме. Ние отчитаме своята ефективност на база високите оценки, които нашите клиенти ни дават.

Социална отговорност

Работим с грижа към всеки член на обществото ни.

Прозрачност

Поддържаме информирана общността, в която работим, за това, което правим и как го правим.

Качество

Стремим се към съвършенство във всяко начинание.

Екипност

Заедно можем да постигнем много по-високи резултати.

Иновативност

Насърчаваме промяната и възможностите, които тя предлага. Развиваме продуктите и услугите, които предлагаме, за да гарантираме сигурност и спокойствие за нашите клиенти.