Партньори

Нотариалната камара на Република България

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

БАЛИП

БАУД

Международен банков институт

Софийска Адвокатска Колегия

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП)

Институт за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство

Издателски комплекс – УНСС

Хотел Метрополитан София

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел

МВ Риал Вижън ООД

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)