Партньори

Нотариалната камара на Република България

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

БАЛИП

БАУД

Международен банков институт

Софийска Адвокатска Колегия

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

Хотел Метрополитан София

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)