Рекламна политика

Ние Ви предоставяме възможности за:

✓ Публикуване на линкове в сайта.

✓ Публикуване на рекламен текст в сайта.

✓ Реклама, разпространение на презентационни и други материали, презентиране на специализирана литература и продукти по време на нашите семинари и събития.

✓ БАНЕР реклама.

За БАНЕР реклама на сайта АЛСАС може да бъде договорена една от банер позициите на началната страница, както е показано по-долу:

За повече информация и допълнителни условия, можете да се свържете с нас.