Мастърклас по Превенция изпирането на пари – мониторинг на сделки и операции

На 31.05.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Превенция на изпирането на пари – мониторинг на сделки и операции”.

Участниците се запознаха с предизвикателствата и проблемите, нормативните изисквания и възможните решения, добрите практики и съвременните автоматизирани решения във връзка с мониторинга на сделки и операции като част от дейностите по комплексна проверка и противодействие изпирането на пари и измамите.

Разгледани бяха различни типологии, практически казуси и модели в дейностите по мониторинг, процеса по организиране на дейностите по мониторинг, въвеждане на външни системи, разследване и докладване на съмнителни сделки и операции в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Участие в курса взеха представителите на фирма Нотолитикс ООД, които представиха възможностите и функционалностите на своя продукт за мониторинг и скрининг NOTO 360.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.