МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 05.12.2018 Г.

Подписи под документа поставиха председателя на УС на БАЛ г-н Атанас Ботев и председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров.
Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.
На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, организиране на семинари, кръгли маси и конференции на базата на международния опит, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.