МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ (ИВОБ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ (ИВОБ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 22.11.2018 Г.

Меморандумът беше подписан в рамките на Националната конференция на вътрешните одитори на 22.11.2018 г. в гр. София, където ЦППИП взе участие със самостоятелен панел на тема „Ролята и мястото на вътрешния одит, във връзка с новото законодателство свързано с превенцията и противодействието на изпирането на пари“.
Подписи под документа поставиха председателя на ИВОБ г-н Йордан Карабинов и председателя на ЦППИП д-р Николай Алдимиров.
Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.
На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, организиране на семинари, кръгли маси и конференции, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.