МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН В СГРАДАТА НА МВР НА 14.05.2013Г.

Подписи под документа поставиха министър Петя Първанова и председателят на УС на фондацията Николай Алдимиров.

Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, търсенето на начини и форми, за да се отговори на новите предизвикателства в тази област.

На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на изпирането на пари, организиране на семинари, кръгли маси и конференции на базата на международния опит, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.

На церемонията присъстваха и заместник-министрите на вътрешните работи Димитър Георгиев и Филип Гунев.