МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 28.09.2017Г.

На 28.09.2017г. в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) бе подписан Меморандум за сътрудничество за противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления между Центъра и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” (ЦППИП). Подписи под документа поставиха и. д. директора на ЦППКОП Елеонора Николова и д-р Николай Алдимиров, председател на УС на Фондация ЦППИП.

Подписаният меморандум цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.

На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на тези явления, организиране на семинари, кръгли маси и конференции на базата на международния опит, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.

„Необходимо е да има добро сътрудничество между държавните институции и неправителствения сектор“, заяви Николова.

„Досега имаме сключени меморандуми с МВР и с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Сътрудничеството между държавния и неправителствения сектор може да доведе до по-добри резултати в борбата с негативните практики“, добави д-р Алдимиров.

На церемонията присъстваха г-жа Ренета Николова, г-н Иван Станоев и доц. д-р Емил Асенов, членове на УС на Фондацията.