Най–новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Управление на риска от банкови измами“

На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС и се разпространява от книжарници Хеликон.

Книгата допринася за повишаване на информираността по материята, както предлага един нов и съвременен модел за превенция на извършването на измами, който може да се използва в практиката, в процеса на осъществяване на дейността на банките.

Според проф. д-р Бисер Славков, финансист, член на УС на Централна кооперативна банка АД и бивш зам.-министър на финансите, това е една интересна и стойностна книга, която притежава всички необходими качества на изследователски труд, който може да бъде използван с успех както в практиката на банковото дело, така и за учебни цели по управление на риска и превенция на банкови измами.

Доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съавтор на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България, смята че книгата представя цялостно и задълбочено изследване на банковите измами и управлението на риска, свързан с тях, в търговските банки. Според него, в книгата са разгледани основни теоретични постижения по темата, които са умело съчетани с практическия опит на автора от работата му в банковата система и ръководството на ключови български институции, ангажирани с противодействие и превенция на финансови престъпления. Монографията, смята още доц. Петрунов, има потенциал да допринесе за подобряване на дейностите в банките и за повишаване на информираността сред изследователи, практици и студенти с интерес към управление на рисковете в банковата дейност и противодействие на финансовите измами.

Повече информация за самата книга, както и за начините за закупуването й, можете да намерите на следния адрес: Специализирана литература | АЛСАС (alsas.net)