Нотариалната камара чества 20 години от създаването на свободния български нотариат!

На 23 и 24 октомври Нотариалната камара тържествено отбеляза 20 години от създаването на свободния български нотариат. „Самоусъвършенстването е белег на нашата професия“, заяви председателят на Нотариалната камара и зам.-председател на УС на ЦППИП Димитър Танев в словото му при откриване на конгреса – ХХ години Нотариална камара на Република България на тема „Нотариусът – довереник на държавата и на гражданите. Еволюцията на технологиите. Еволюция на правната сигурност.“