ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 17.05.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема “Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари”. В семинара участваше и представител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП). Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани представители на различни категории задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на БАРСПИП и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците, връчени от г-н Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС.