ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.

На 27.02.2020 г., в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема “ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС И ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА”.

В семинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП). Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 40 участника, представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Лектори на семинара бяха: Пламен Георгиев – главен юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС, Иван Кавръков – управител на БАРСПИП и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник.

Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.