Обучителен семинар за нотариуси в гр. Велико Търново

На 04.06.2018 г. в гр. Велико Търново, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен семинар за нотариуси. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 70 участника. Модератор на форума беше д-р Николай Алдимиров – председател на ЦППИП. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Едни от основните теми засегнати на обучението бяха процесът на превенция на изпирането на пари при извършване на нотариална дейност, както и мерките, изискванията и особеностите във връзка с новия Закон за мерките срещу изпиране на пари. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците, които бяха връчени от доц. д-р Емил Асенов – управител на АЛСАС ЕООД.