ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 16.01.2019 г. в Интерхотел Велико Търново, гр. Велико Търново, АЛСАС EООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, одитори, адвокати, ЧСИ и др. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 60 участника. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Темата на семинара беше „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари”. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.