Обучителен семинар за нотариуси в гр. Варна

На 17.05.2018 г. в гр. Варна, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен семинар за нотариуси. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 80 участника. При откриването на събитието, г-н Иван Станоев – управител на ЦППИП подчерта важността от провеждането на подобни обучения, като част от процеса на превенция на изпирането на пари. Едни от основните теми засегнати на обучението бяха процесът на превенция на изпирането на пари при извършване на нотариална дейност, както и мерките, изискванията и особеностите във връзка с новия Закон за мерките срещу изпиране на пари. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците, връчени от г-н Иван Станоев.