Обучителен семинар за нотариуси в гр. Пловдив

На 28.04.2018 г. в Гранд хотел Пловдив, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен семинар за нотариуси. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над сто участника. Модератор на форума беше д-р Николай Алдимиров – председател на ЦППИП. Лектори на семинара бяха: Ваня Несторова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Трифон Трифонов – директор на дирекция в Комисията по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП). Едни от основните теми засегнати на обучението бяха процесът на превенция на изпирането на пари при извършване на нотариална дейност, както и мерките, изискванията и особеностите във връзка с новия Закон за мерките срещу изпиране на пари. При откриването на събитието, д-р Алдимиров подчерта необходимоста от провеждането на подобни обучения и тяхната важност, като част от процеса на превенция на изпирането на пари. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците, които бяха връчени от г-н Иван Станоев – управител на ЦППИП.