ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ И СЧЕТОВОДИТЕЛИ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП), АЛСАС ООД ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ И СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В ГР. СОФИЯ
На 18.09.2018 г. в гр. София, в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), АЛСАС ООД проведе обучителен семинар за представители на регистрираните одитори и счетоводителите. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 60 участника. Модератор на форума беше д-р Николай Алдимиров – председател на ЦППИП. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС и Антон Михайлов – юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Едни от основните теми засегнати на обучението бяха процесът на превенция на изпирането на пари, както и мерките, изискванията и особеностите във връзка с новия Закон за мерките срещу изпиране на пари. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците, които бяха връчени от г-н Иван Станоев – управител на ЦППИП.