Обучителен семинар за служители на Първа инвестиционна банка АД в гр. София

На 20.01.2018 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен семинар предназначен за служители на Първа Инвестиционна Банка АД на тема „Предотвратяване на измамите в търговските банки”. Събитието премина при голям интерес от страна на участниците. Модератор на форума беше г-н Иван Станоев – управител на ЦППИП. Лектори на семинара бяха: д-р Николай Алдимиров – председател на ЦППИП и доц. д-р Емил Асенов – управител на АЛСАС ЕООД. Едни от основните теми засегнати на обучението бяха управлението на риска от измами, както и предотвратяването на измамите в търговските банки. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците, които бяха връчени от г-н Иван Станоев – управител на ЦППИП.