Обучителен семинар на тема „Новите разпоредби на закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на финансовите и застрахователни институции”

На 14 май 2018 г. в гр. София, хотел “Бест Уестърн Сити” АЛСАС ЕООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведоха обучителен семинар предназначен за финансови институции и застрахователни компании с цел съобразяване дейността на тези институции с новите разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Семинара премина при голям интерес и с активно участие от страна на представителите на задължените лица.