Обучителен семинар на тема „Процесът на превенция на изпирането на пари – мерки, изисквания и особености във връзка с новия закон за мерките срещу изпиране на пари”

На 02.07.2018 г. в гр. София, хотел “Бест Уестърн Сити” АЛСАС ЕООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведоха обучителен семинар предназначен за задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Семинара премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.