ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР СВЪРЗАН С РАЗКРИВАНЕТО НА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА.

На 10.05.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема „Разкриване на нередности и измами с европейски средства. Същност и практическо ръководство“. На семинара, участие взеха представители на държавния и частен сектор, включително и на няколко неправителствени организации. Лектор на семинара беше Андон Ташуков, юрисконсулт в Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.