ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

На 19.08.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.”.

В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП).

Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Лектор на уебинара беше Иван Кавръков – управител на БАРСПИП.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.