ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

На 31.03.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР). Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила във връзка с изискванията и сроковете свързани с НОР”.

В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП).

Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Лектори на уебинара бяха: Пламен Георгиев – главен юрисконсулт в специализирано дружество АЛСАС и Иван Кавръков – управител на БАРСПИП.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.