ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА „МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ”

На 02.06.2022 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения”.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.