ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ (НОР) – АКТУАЛИЗАЦИЯ И НОВИ МОМЕНТИ”

На 30.05.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (НОР) – актуализация и нови моменти”.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.