ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “НОВИ МОМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

На 24.02.2022 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Нови моменти и изисквания, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари”.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.