ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ИЗИСКВАНИЯ”

На 23.11.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – актуални въпроси и изисквания”.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.