ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ”

На 24.02.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Практически проблеми и възможни решения при изпълнението на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.