ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ В ГР. СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 01.02.2019 г. и на 22.03.2019 г. в Парк Хотел “Витоша”, гр. София, АЛСАС EООД съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”, проведе обучителни семинари за представители на различните категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Събитията преминаха при голям интерес, като за двата форума бяха регистрирани над 100 участника. Лектори на семинарите бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и адв. Асен Апостолов – част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“, който работи и специализира в сферите на финансовото и банково право, FinTech услугите, правен режим на мерките срещу изпирането на пари и др. Темата на семинарите беше „Новият закон за мерки срещу изпирането на пари (ЗМИП)”.